Финит Софтуер Системс ЕООД

БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, ул. Гороцвет 4

Рег. № по ДДС: BG 175 276 896

Изпълнителен Директор: Румен Ташев